Søk
Close this search box.

Varsling

Et eksternt advokatfirma, Advokatfirmaet Thommessen AS, er engasjert som en erfaren, ekstern part som de ansatte, innleide arbeidstakere og eksterne kan kontakte for å varsle kritikkverdige forhold, som for eksempel brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer hos Eiendomsspar/Victoria Eiendom.

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i selskapene eller mot selskapene. Varsleren kan velge om han/hun ønsker å være anonym i behandlingen av saken.

Eiendomsspar varsling