Søk
Close this search box.

Hjalmar Johansens gate 12, Tromsø

Polaria er et arktisk akvarium og opplevelsessenter i Tromsø. Akvariumet og opplevelsessenteret er Tromsøs nest største attraksjon, målt i besøkstall, men kapasiteten i dagens lokaler begrenser muligheten for videre vekst.

Eiendomsspar kjøpte bygget fra Statsbygg i 2017, og har siden jobbet med planer for modernisering og utvikling av eiendommen. Akvariet ble etablert i 1998 og feiret 25-års jubileum i 2023.

Sammen med Stiftelsen Polaria vedtok Eiendomsspar i 2023 en utvidelse og fornyelse av eiendommen. I oktober startet oppføringen av et tilbygg på den delen av akvariet som vender mot sjøen. Utvidelsen vil legge til rette for besøksvekst og etablere moderne dyrevelferdsfasiliteter for Polarias seler, fisk, maneter, kråkeboller og andre sjødyr. Totalt omfatter prosjektet 1 200 kvadratmeter nytt gulvareal, som inkluderer nytt selbasseng på 1 million liter sjøvann, karantenebasseng, veterinærrom, tribuner, undervisningsrom, toaletter m.m.

Det nye og utvidende selbassenget gir også muligheten til å hente fire seler fra et akvarium i Frankrike.

Polaria har et spektakulært og særegent arkitektonisk uttrykk som illustrerer flak av drivis som skyves på land. Tilbygget vil danne et nytt «isflak» på sjøsiden av eksisterende bygg.

Parallelt med bygging av tilbygget gjennomfører Stiftelsen Polaria en omfattende rehabilitering og modernisering av utstillingene. Når byggeprosjektet er ferdig i 1. kvartal 2025, vil Polaria kunne ønske besøkende velkommen til en ny, spennende og lærerik opplevelse i fantastiske rammer.

2023

Rammetillatelse

21.09.2023

2023

Byggestart

02.10.2023

2024

Ferdigstillelse

Februar 2025

Se beliggenhet

Prosjektdirektør 
+47 22 33 05 50
+47 95 18 94 59
pv@eiendomsspar.no