Søk
Close this search box.

Eiendomsspar utarbeider kvartalsvise delårsrapporter samt årsrapport. I tillegg har selskapet halvårlige aksjonær- og analytikerpresentasjoner hvor selskapets markedssyn og siste regnskapstall presenteres.

Årsrapport Eiendomsspar 2023

Resultat før skatt ble kr 524 mill., mot kr 1 268 mill. i 2022. Nedgangen skyldes i hovedsak en reduksjon i resultat fra det tilknyttede selskapet Pandox, grunnet negativ verdiutvikling på selskapets eiendommer og rentederivater. Temadelen i årsrapporten er viet til Hotel Christiania Teater og renoveringen av denne hotellperlen.

Årsrapport  Eiendomsspar 2022

Årsrapporten for 2022 er viet den storstilte rehabiliteringen av Scandic Holmenkollen Park. Eiendomsspar mottok i 2023 Farmandsprisen for årsrapporten 2022 for ikke børsnoterte selskaper. Det ble gull for beste årsrapport og gull for beste idé og design.

Årsrapport Eiendomsspar 2021

Koronapandemien medførte også i 2021 negative konsekvenser for Eiendomsspar, hovedsakelig gjennom påvirkning på omsetningsbaserte leier i egne hoteller og i Pandox. Lave renter og stor kjøpsinteresse for eiendom bidro imidlertid til økte eiendomsverdier. Temadelen tar for seg Urtekvartalet, som er en av Oslo sentrums største utviklingseiendommer, og har en meget sentral beliggenhet i bakkant av Bjørvika. Området er under omfattende utvikling, og består av tre byggetrinn: Fabrikken, Veksthuset og Drivhuset. Eiendomsspar mottok i 2022 Farmandsprisen for årsrapporten 2021 for ikke børsnoterte selskaper. Det ble gull for beste årsrapport og nominert i beste idé og design.

Årsrapport Eiendomsspar 2020

Koronapandemien påvirket Victoria Eiendoms investering i Eiendomsspar negativt i 2020. Positiv utvikling i Victoria Eiendoms egen eiendoms-portefølje, samt gevinster fra eiendomssalg, medførte likefullt et bedre regnskapsmessig resultat i 2020 enn i 2019. Temadelen i årsrapporten er viet til bærekraft. Eiendomsspar mottok i 2021 Farmandsprisen for årsrapporten 2020 for ikke børsnoterte selskaper. Det ble gull for beste årsrapport og gull for beste idé og design.

Årsrapport Eiendomsspar 2019

2019 var et tilfredsstillende år for Eiendomsspar. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 1 261 mill., mot kr 1 195 mill. i 2018. Økningen skyldes i hovedsak økte leieinntekter og salgsgevinster. Årets temadel er viet til coworking. Eiendomsspar mottok i 2020 Farmandsprisen for årsrapporten 2019 for ikke børsnoterte selskaper. Det ble bronse i beste årsrapport og sølv i beste idé og design.

Delårsrapport januar-mars 2024 for Eiendomsspar

I løpet av 1. kvartal 2024 har Eiendomsspar ervervet kombinasjonseiendommen (handel/lager/kontor) Alfaset 1. industrivei 5 på Alnabru i Oslo for en netto kjøpesum på kr 67 mill. Eiendomsspar har også kjøpt 6 762 000 aksjer i Scandic Hotels Group AB for en kjøpesum på SEK 326 mill.

Delårsrapport januar-september 2023 for Eiendomsspar

Totale leieinntekter utgjorde kr 790,9 mill. per 3. kvartal 2023, mot kr 721,5 mill. for samme periode i 2022.

Delårsrapport januar-juni 2023 for Eiendomsspar

Eiendomsspar ervervet 1 865 000 aksjer i Scandic Hotels Group AB i 1. halvår 2023 for en kjøpesum på SEK 68,6 mill.

Delårsrapport januar-mars 2023 for Eiendomsspar

I løpet av 1. kvartal 2023 har Eiendomsspar gjennomført salget av eiendommen Økernveien 115 for en netto salgssum på kr 638 mill.

Delårsrapport januar-september 2022 for Eiendomsspar

Per tredje kvartal 2022 har Eiendomsspar ervervet eiendommene Kjelsåsveien 161 i Oslo, Stortingsgata 14 (seksjon 2) og 16 i Oslo samt Vestfjordgata 28-30 i Svolvær.

Delårsrapport januar-juni 2022 for Eiendomsspar

Eiendomsspar har solgt åtte næringsseksjoner i eiendommen Parkveien 64 i Oslo.

Delårsrapport januar-mars 2022 for Eiendomsspar

Totale leieinntekter utgjorde kr 209,7 mill. per første kvartal 2022, mot kr 151,2 mill. for samme periode i 2021.

Delårsrapport januar-september 2021 for Eiendomsspar

Resultat før skattekostnad er kr 593,8 mill., en økning fra kr 506,4 mill. per 3. kvartal 2020. Økningen er nettoeffekten av flere forhold, men skyldes i hovedsak en forbedring i resultatet fra det tilknyttede selskapet Pandox.

1. halvårsrapport 2021 for Eiendomsspar

I løpet av første halvår har Eiendomsspar kjøpt aksjer for kr 350 mill. i Aurora Eiendom tilsvarende en eierandel på 17 %.

1. kvartalsrapport 2021 for Eiendomsspar

Eiendomsspar har ikke gjennomført vesentlige kjøp eller salg av eiendom i løpet av første kvartal 2021. I løpet av kvartalet har Eiendomsspar imidlertid ervervet 390 432 egne aksjer for en total kjøpesum på kr 177 mill.

3. kvartalsrapport 2020 for Eiendomsspar

I løpet av årets tre første kvartaler har Eiendomsspar gjennomført salg av hotelleiendommen Scandic Helsfyr, sine eierandeler i eiendommen 40 Rue Notre Dame des Victoires i Paris, som ar eiet 50/50 med Aspelin Ramm, sine eierandeler i selskapet om eier Kronprinsens gate 17 i Oslo, som var eiet 50/50 med Tekna Oslo avdeling samt eiendommen Parkveien 35.

1. halvårsrapport 2020 for Eiendomsspar

Eiendomsspar har deltatt i en emisjon i Amasten AB og ervervet ytterligere 7 000 000 aksjer, for en total kjøpesum på SEK 50,4 mill. Total eierandel i selskapet etter ervervet er 6,3 %.

1. kvartalsrapport 2020 for Eiendomsspar

Resultat før skattekostnad er kr 430,1 mill., opp fra kr 142,4 mill. per 1. kvartal 2019.

3. kvartalsrapport 2019 for Eiendomsspar

Per 3. kvartal har Eiendomsspar ervervet Oslo S Parkering AS, som eier parkeringshus ved Oslo Sentralstasjon og Asker togstasjon, på 50/50 basis med Bane Nor Eiendom AS, Breivollveien 13, Smalvollveien 61-63, Karihaugveien 89 samt 50% av eiendommene Karl Johans gate 8, Dronningens gate 23 og 25.

1. halvårsrapport 2019 for Eiendomsspar

Totale leieinntekter utgjorde per 1. halvår 2019 kr 394,3 mill., mot kr 373,6 mill. for samme periode i 2018. Økte inntekter fra erverv kompenserer for noe reduserte leieinntekter fra hotell.

15.02.2024 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Inngått 15 års leieavtale med Strawberry om Norges første «Hobo» hotell i Karl Johans gate 8. Byggeprosjektet er igangsatt.

23.08.2023 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Økningen i kontantstrøm per aksje forklares av at det tilknyttede selskapet Pandox delte ut utbytte i 2023 for første gang siden 2019.

15.02.2023 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Igangsettelse av Veksthuset (24 000 kvm.) og signering av leiekontrakt (17 000 kvm.) med Sweco Norge.

19.08.2022 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Renteøkninger vil virke risdempende på kjøp/salg i bolig. Oppveies delvis av lavt byggevolum i Oslo. Bør bety godt utleiemarked.

18.02.2022 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Kjøp av 15 bygårder med 111 utleieleiligheter i Bergen.

19.08.2021 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Utleiemarkedet var noe avventende ved starten av året, men god aktivitet frem mot sommeren.

19.02.2021 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Andelen omsetningsbaserte leieinntekter er redusert fra 20 % til 7 % fra 2019 til 2020 grunnet koronapandemien. Største segmenteksponering i Eiendomsspar er kontor.

20.08.2020 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

God utleieaktivitet i starten av året og gjennom sommeren, men stille fra mars – mai.

17.02.2020 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Fortsatt høy gjennomsnittlig kontraktsløpetid – generelt lange leieavtaler på hotellene.

23.08.2019 – Aksjonær- og analytikerpresentasjon

Eiendomsspar har fortsatt å styrke sin posisjon på Økern/Alnabru gjennom to nye erverv i 1. halvår 2019.