Søk
Close this search box.

OsloStudiet

Eiendomsspar utfører hvert år en undersøkelse for å kartlegge tilbuds- og etterspørselssiden for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum. Tilsvarende studier er gjort siden 1991. Hovedvekt har vært lagt på tilbudssiden, ved identifisering av ledige arealer og arealer under bygging/rehabilitering i forhold til eksisterende eiendomsmasse for de enkelte geografiske delområder.

OsloStudiet 2024

Redusert arealabsorbsjon, men stabil arealledighet. Sterk tilbudsøkning
i 2025/2026.

OsloStudiet 2023

Fortsatt redusert arealledighet, spesielt i Asker/Bærum. I sum begrenset nybygging 2023/2024.

OsloStudiet 2022

Kraftig økt arealabsorbsjon. Stabil total arealledighet, men økning i ytre øst.

OsloStudiet 2021

Kraftig redusert arealabsorbsjon og økning i arealledigheten.

OsloStudiet 2018

Redusert arealledighet og historisk lav ferdigstillelse i 2018.

OsloStudiet 2017

Redusert arealledighet og fortsatt historisk lave igangsettingstall.

OsloStudiet 2016

Økende arealledighet som følge av redusert arealabsorbsjon og mange nybygg.

OsloStudiet 2015

Bedret arealbalanse i 2014, men arealtilførselen mer enn dobler seg i 2015.

OsloStudiet 2010

Uendret arealabsorbsjon og økende arealledighet, men like fullt betydelig prosjektøkning.

OsloStudiet 2009

Redusert arealabsorbsjon og økende arealledighet. Dramatisk økning i ferdigstillelsen i 2009.

OsloStudiet 2008

Fortsatt økt arealabsorbsjon og kraftig redusert arealledighet.

OsloStudiet 2007

Ytterligere økt arealabsorbsjon og kraftig redusert arealledighet.

OsloStudiet 2005

Økt etterspørsel og nedgang i arealledigheten, spesielt i sentrum/vest.

PROSJEKTSEKRETÆR/KVALITETSSJEF
+47 22 33 05 50
+47 97 06 27 12
elh@eiendomsspar.no