Søk
Close this search box.

Handlingsplan

Handlingsplanen skal ivareta hvordan Eiendomsspar skal jobbe systematisk med bærekraftstrategien gjennom å konkretisere fokusområdene i ambisjonsnivåer og målsetninger.

Grønn Byggallianse

Eiendomsspar er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Du kan lese mer om Grønn Byggallianse på byggalliansen.no.

Årlig evaluering

Det blir gjennomført årlig statusgjennomgang og evaluering av oppnådde resultater fra foregående år i forhold til målsetninger i handlingsplanen. Basert på denne årlige evalueringen vil det bli oppdateringer/revideringer av handlingsplanen og lagt til nye aktiviteter for kommende år. Dette skal bidra til å gi kontinuerlige forbedringer.  

Målsetningene blir mål- og sammenliknbare gjennom definerte KPI’er (Key Performance Indicators)/nøkkeltall og danner grunnlaget for bærekraftsrapportering i selskapenes årsrapporter. 

MILJØSJEF
+47 22 33 05 50
+47 99 24 61 23
ad@eiendomsspar.no