Søk
Close this search box.
Kildesortering avfall

Gode tips til kildesortering for å spare miljøet og penger

Vi kan sikkert alle bli bedre på kildesortering, både hjemme og på jobb. Vi i Eiendomsspar er svært opptatt av dette, kildesortering er viktig for miljøet og lommeboken.

Alle våre avfallsrom/-plasser er utstyrt med lovpålagte avfallsfraksjoner og det er derfor viktig at dere også har disse fraksjonene i deres lokaler. Det er fint om alle kan gjøre seg kjent i avfallsrommet/-plassen i eiendommen dere holder til i. Viktig at dere også informerer og følger opp alle ansatte og renholdere om riktig sortering i avfallsrommet/-plasser.

Avfallsselskapene har så store merkostnader med feilsortering av avfall og branner i anleggene sine at de nå bøtelegger eiendommer ved feil sortering. Noe som igjen fører til økte felleskostnader dessverre.

Her er bøtene/gebyrene som gis i dag:

Batteri i feil avfallsfraksjon (selv de små, flate runde)

Kr 10 000 per batteri

Sort søppelsekk (uansett fraksjon)

Kr 200 per søppelsekk

Mat i restavfall

Kr 700

Plast i feil fraksjon

Kr 700

Små batterier kan gi store bøter ved feil sortering. Ett feilsortert batteri i avfallet koster kr 10 000.

Vaktmester bruker også mye tid på sortering i avfallshåndteringen. Dette er unødvendig tid som kunne vært brukt på mer fornuftige oppgaver.

Her er tips som alle bør følge:

  • Skaffe egen beholder hvor batterier kan kastes i lokalet
  • Ta vekk søppelbøtter på hver arbeidsplass, ha felles stasjoner ved naturlige møtepunkter i lokalene, for eksempel ved kaffemaskinen
  • Sende kildesorteringsveilederen til alle ansatte
  • Matavfall kastes i gjennomsiktige plastposer, som skal kastes i eiendommens matavfallsbeholder
  • Fjerne sorte avfallssekker i sine lokaler, rett og slett kaste de i restavfallet
  • På Instagram har Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune en informativ og lærerik side, følg gjerne «Kildesortering i Oslo»

De aller fleste kontorrekvisita-leverandører har nå gode løsninger for avfallsbeholdere, slik at dere enkelt får tak i dette.

Andre nyheter